Sie sind nicht angemeldet
Anmelden
Registrierung
Willkommen

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Unser Familienstammbaum ist auf dieser Seite veröffentlicht! Es gibt 2729 Namen auf unserer Seite. Das früheste Ereignis ist: Geburt von Lodin Jukvam (1410). Das letzte Ereignis ist: Tod von Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (14. Sept. 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 30. Jul. 2014 og har 266 registrerte medlemmer.

Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, klicken Sie einfach hier.  


Zum Stammbaum

Zu den Familienfotos
Familien-Nachrichten
Gestern
Tommy André Fosse Vestad hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: groengebretsen Web Site
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Merrifield-Steward Web Site
Ole Petter Bjerkek hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Kalland familietre 2012 Web Site
Knut Egil Grøneng hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Slekt Haugen Leirbog Web Site
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hesketh Web Site
Lars Malkjærn hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Sigvartsen Web Site
Jul. 29, 2014
Svein AAge Mathisen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: nyborg-karlsen Web Site
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Van Acker Web Site
trine lise andersen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: kristiansen Web Site
Dag Fredriksen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Nettsiden til familien Reese
PA Persson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: tindra Web Site
Jul. 28, 2014
Solveig Ødegaard hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Malkjaern slekt Web Site
Egil Sandholt hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Malkjaern slekt Web Site
Gunnar Lund hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: per.jakobsen57 Web Site
Ragnar Endresen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: DOMINIQUE Web Site
guttorm mastad hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: SkjervenToverud Web Site
Dagfinn Høyvik hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Skov-Paludan Web Site
Jul. 27, 2014
Ivar Henry Øverlier hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Russell Web Site
Thor Even Brenden hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Russell Web Site
Jul. 26, 2014
Dagfinn Høyvik hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Knudsen Web Site
GRETHE TAFJORD hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Allans slaegt Web Site
Paul Dæhlen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Slekt Odd Ingar Web Site
GRETHE TAFJORD hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hermans slekttre Web Site
Thor Even Brenden hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Ramström Web Site
GRETHE TAFJORD hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Ramström Web Site
Jul. 25, 2014
Oskar Pettersen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Skov-Paludan Web Site
Dag Fredriksen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Gaustad Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: hyde Web Site
Jul. 24, 2014
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Gaylan and Sharon's Web Site
Frode Sveen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Johansen Web Site
 
Ältere Nachrichten ansehen
Artikel
Es gibt gerade keine Neuigkeiten
Besuche
0002442
 
Lädt...
Lädt...