Sie sind nicht angemeldet
Anmelden
Registrierung
Willkommen

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Unser Familienstammbaum wurde auf dieser Seite veröffentlicht. Es gibt 2730 Namen auf unserer Seite.

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 4. Mrz. 2015 og har 264 registrerte medlemmer.

Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, klicken Sie einfach hier.  


Zum Stammbaum

Zu den Familienfotos
Familien-Nachrichten
Heute
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Edwards Web Site
Gestern
Catharina hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Bechert Web Site
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Swanstrøm Web Site
Thor Egede-Nissen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: cawthan Web Site
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: RABE Web Site
Annemor Kværnum-Berg hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Ellen McCoy Stanley
Mrz. 03, 2015
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Gunter Web Site
Gunnar Hop hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: pedersen Web Site
Karen Skinner hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Dyer Web Site
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Robert Roswell Gatts
Mrz. 02, 2015
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Johnson Web Site
Vanessa Wester hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Engen Family Tree Website
Thor Even Brenden hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Engen Family Tree Website
Wenche Vetlesen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Borgen Web Site
Wenche Vetlesen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Strandhaug Web Site
Torhild Sandnes Karlsen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: skaugen Web Site
Mrz. 01, 2015
Finn Sture Wold hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Sandberg Hansen Web Site
Rune Viken hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hansen Web Site
Frode Sveen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hansen Web Site
Erik Norsted hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Familien Web Site
Thor Even Brenden hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Familien Web Site
Bent Erik Grini hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Jonasson Web Site
Rune Skoglund hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Edvardsen, Johnsen Web Site
Thor Egede-Nissen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Familien Web Site
Marit Sofie Sandberg hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Skurdal Web Site
Jarle Olav Hansen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Barlien Web Site
Feb. 28, 2015
Torhild Sandnes Karlsen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Nordli Web Site
Finn Vaatsveen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Familien Web Site
Aud Helene Ski hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Presthus Web Site
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Crago-Edwards Family Site (23andMe)
 
Ältere Nachrichten ansehen
Artikel
Es gibt gerade keine Neuigkeiten
Besuche
0002590
 
Lädt...
Lädt...