Sie sind nicht angemeldet
Anmelden
Registrierung
Willkommen

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Unser Familienstammbaum ist auf dieser Seite veröffentlicht! Es gibt 2687 Namen auf unserer Seite. Das früheste Ereignis ist: Geburt von Lodin Jukvam (1410). Das letzte Ereignis ist: Tod von Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (14. Sept. 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 19. Apr. 2014 og har 266 registrerte medlemmer.

Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, klicken Sie einfach hier.  


Zum Stammbaum

Zu den Familienfotos
Familien-Nachrichten
Gestern
Thor Egede-Nissen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Burton Web Site
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Ruhoff Andersen Web Site
Hilde Narum hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Emblem Web Site
Catharina hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Thompson Churm family tree Web Site
Johan Morken hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Thompson Churm family tree Web Site
Arve Heieren hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: nyborg-karlsen Web Site
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Neel Web Site
Mona marie hovland hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: nyborg-karlsen Web Site
Apr. 18, 2014
Thor Egede-Nissen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Terje Web Site
Joan Karin Marcussen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: STARK Web Site
Lars Steffen Kjos Kvande hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Torgersen Web Site
Bjørn Skagen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Kleivane
Karl Johnson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Jody McIntosh Web Site
Apr. 17, 2014
Catharina hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: STARK Web Site
Liv Lunner hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Kleivane
Yvonne Vera Elster hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: nyborg-karlsen Web Site
Odd Arne Bekkeng hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Glenns familie Web Site
Janne Bjørnsrud hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Glenns familie Web Site
Aud Helene Ski hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Steen (Foss) og Schie (Ski)
Apr. 16, 2014
Agnar Lund hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Harto Reisvang Web Site
GRETHE TAFJORD hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Amundsen Web Site
Thor Egede-Nissen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Nettstedet til Solveig Egebakken
Liv Lunner hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hansen Hammeren Web Site
Thor Even Brenden hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Bentstuen Web Site
Knut Sterud hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Bjornstad Web Site
Apr. 15, 2014
Tamara Anderson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Watson Web Site
Odd Ingar Valstad hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Vargan Web Site
PA Persson hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Madsen Web Site
Erik Norsted hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: nyborg-karlsen Web Site
Dag Fredriksen hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: hansen Web Site
 
Ältere Nachrichten ansehen
Artikel
Es gibt gerade keine Neuigkeiten
Besuche
0002385
 
Lädt...
Lädt...