Willkommen
Mein Name ist Terje Fachenberg und ich habe unsere Familienseite angelegt.
Sie wurde mit Hilfe von MyHeritage.de erstellt, einem großartigen System, das es jedermann ermöglicht, eine Seite für seine Familie zu bauen, gemeinsam einen Stammbaum anzufertigen und Familienfotos miteinander zu teilen. Wenn Sie Kommentare oder Feedback zu dieser Seite haben, klicken Sie bitte hier, um mich zu kontaktieren.
Unser Stammbaum wurde auf dieser Seite veröffentlicht. Es gibt 920 Namen auf unserer Seite.
Die Seite wurde zuletzt am 1. Aug. 2015 aktualisiert und hat derzeit 115 registrierte Mitglieder. Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, klicken Sie einfach hier.   Viel Spaß!

Zum Stammbaum
Familien-Nachrichten
Heute
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Alexanderson Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: atle,s slekttre Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: atle,s slekttre Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hoffmann Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: FamilyTree Web Site
Gestern
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Aalto Family Site (23andMe)
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Hansen Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Asgeirsson Web Site
Jul. 30, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Olsen Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Guren Web Site
Jul. 29, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Slekt anno 2009 Web Site
Jul. 28, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: blom Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Basberg Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Rosenberg Web Site
Jul. 25, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Aurud Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Klein/Landgraf/Eckart/Campbell Web site
Jul. 24, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Kaltoft Web Site
Jul. 23, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Berg Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: atle,s slekttre Web Site
Jul. 22, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: sands Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Vahasantanen Web Site
Jul. 21, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Moen Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Kristensen Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: kjeldsen/Chilsen Norway to US
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Christensen Web Site
Jul. 19, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Alexanderson Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Matti J Mäkelä perhe
Jul. 18, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Olsen Web Site
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Svarva Web Site
Jul. 17, 2015
Mitglied der Familienseite hat sich einer weiteren Familienseite angeschlossen: Strona rodziny Kisielnickich
 
Ältere Nachrichten ansehen
Artikel
Genealogie:Anders Mortensen Liitiainen
Erstellt von: Terje Fachenberg am 25. Dez. 2008 16:47

Mye info om Liitiainen slekten.

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/4046.html?1051808290

0 Kommentare|30 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Genealogie:Mulig stamfar til slekten på Gravberget
Erstellt von: Terje Fachenberg am 25. Dez. 2008 16:45

Se link..

http://www.norskelgsenter.no/niva2.aspx?pid=18

Gravberget gård

Om opprinnelsen til navnet Gravberget strides de lærde, det vi vet med sikkerhet er at det het Gravberget eller Graffberrig før finnene ryddet plassen. En mulighet for navnet er alle fangstgravene for elg som man kan se rester av. En annen mulighet er to dype groper eller revner i berget ovenfor Gravberget Gård som kalles "Berjegropa", "Lontogropa" på finsk og "Sigfriddalen" som er dannet av veldige naturkrefter.

Den første bosettingen i Gravberget var i 1656 da Anders Mortensen Liitainen slo seg ned på plassen Harildskauen som ligger ved nåværende Olastu'n sammen med sine brødre. Morten dro videre og bygslet Risberget i 1667, mens Johan og Jacob ble værende igjen med sine familier.
Et sagn sier at Gudmund slo seg ned i det som kalles Gudmundsåsen i dag, men her skulle han ikke bli lenge. Han flyttet over dalen, til Gravbergslia med sine sønner, Morten, Sjur og Arnt. Her tok sola mye bedre. Ellers var det slik at finnene for enhver pris ville slippe kontakt med bygdefolket. Gudmundsåsen ble for nær Stordigerheden der det var seterdrift. Slik endte det i alle fall med at Mortenstuen, Sjurstuen og Arstuen ble bygd av Gudmund og sønnene. Disse finnetorpene ble i 1856 underlagt Gravbergsgården.
Gravberget var kongealmenning fram til 1689, og det var mange eiere før familigen Kiær tok over i 1856. Familien Kiær bygde "Bygningen" eller det som i dag er Gravberget Gård.Et sagn sier at det
finnes en massegrav ovenfor Gravberget Gård med 70 finner. Disse døde etter en farsott (pest) i 1719 og presten selv gikk med etter å ha gravlagt dem. Presthaugen (ca 1 mil sørvest for Gravberget) fikk dermed sitt navn fordi han døde der på veg tilbake til hovedsognet. Under Finnetinget i Hof i 1686 ble det registrert 70 finner bosatt i Gravberget, de fleste av slekten Liitainen.
Befolkningen i Gravberget har levd meget isolert frem til våre dager, men allerede i 1894 fikk Gravberget telefonforbindelse fra Våler sentral, men det fantes ingen ordentlig vei, kun dårlige ridestier. I 1929 ble det veiforbindelse til Gravberget fra sør, den såkalte Flisdalsveien. Første i 1952 fikk grenda vei til Våler. Dengang var det bare 8 km med skogsbilveg.

I dag er dette vegnettet på 230 km. Samtidig startet en rivende utvikling og bygda hadde sin glanstid. Det ble bygd 18 arbeiderboliger, kirke, forretningsgård og samtidig lagt inn strøm. Innbyggerne kunne også få kjøpe sine egne nyrestaurerte husmannsplasser. I den senere tid har fraflyttingen vært stor og på 15 av disse 25 finnebrukene beiter elgen i dag.

Fra et innbyggertall på 290 i 1963, er det idag ca 70 igjen. Den nye skolen (bygd i 1963) ble nedlagt i 1988. Da var det to elever igjen. I 1968 var det 70 elever. Gravbergsgården har spilt en sentral rolle for bygda etter den ble oppført i 1858. Den fungerte i første rekke som skole, butikk, bestyrerbolig og administrasjonssted, og var i hele 97 år bygdas kirkestue. Borregaard overtok driften av Gravbergsskogene og Gravberget Gård i 1902. Eiendommen i Gravberget består i dag av 220 000 da skogeiendom.
0 Kommentare|55 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Genealogie:Johanne Falkenberg 07.05.1882 10.01.1899
Erstellt von: Terje Fachenberg am 23. Dez. 2008 10:08
Kan dette være søster av Johannes og Anna?
0 Kommentare|5 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Genealogie:Hanna Otilie Fokkenberg 29.01.1885 29.06.1967
Erstellt von: Terje Fachenberg am 22. Dez. 2008 15:45
Hvem er dette? Marker historielag: Gravsteinar ved Rødenes kyrkjegard
0 Kommentare|9 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Familiengeschichten:Jean-Paul Sartre
Erstellt von: Terje Fachenberg am 11. Dez. 2008 16:15

Sartre ble født i Paris som sønn av marineoffiseren Jean-Baptiste Sartre (1874–1906). Hans mor Anne-Marie Schweitzer (1882–1969) var av tysk-elsassisk opprinnelse og var kusine av den tyske fredsprisvinneren Albert Schweitzer. Faren døde av en tropesykdom 15 måneder etter at Jean-Paul ble født, og hans unge mor reiste til sine foreldre, hvor han vokste opp under innflytelse av bestefaren Charles Schweitzer, en lektor i tysk, som underviste barnebarnet hjemme. Først som 10-åring ble Jean-Paul sendt på skole, på det prestisjefulle gymnaset Lycée Henri-IV.

I 1917 giftet moren seg på nytt og flyttet med sin nye mann til La Rochelle – en begivenhet som gikk sterkt inn på Jean-Paul. Da bestefaren oppdaget at den da 12 år gamle Jean-Paul hadde stjålet fra husholdningspengene for å kjøpe godterier for å bli populær hos klassekameratene, brøt han med ham.

I 1920 ble han sendt tilbake til Paris, og fortsatte å gå på Henri-IV som internatelev. Her ble han kjent med den senere forfatteren Paul Nizan, som introduserte ham for samtidslitteratur. I 1922 avla han sin baccalauréat og besluttet, sammen med Nizan, å forsøke å komme inn på elitehøyskolen École Normale Supérieure. De begynte derfor ved Lycée Louis-le-Grand, siden forberedelsesklassene for École Normale Supérieure der angivelig var bedre enn ved Henri-IV.

0 Kommentare|6 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Genealogie:Albert Schweitzer - familiehistorie fra moren til Jacqueline Sæbys side
Erstellt von: Terje Fachenberg am 4. Dez. 2008 17:19
Familie

Albert Schweitzers kusine Anne-Marie var mor til den franske filosofen Jean-Paul Sartre. Hans grandnevø Louis Schweitzer er styreformann for det franske bilkonsernet Renault.

Jacqueline Schweitzer Sæbys morfar, Hans Heinrich Schweitzer og Albert Schweitzer, hadde samme oldefar - Jean-Chrétien Schweitzer.

0 Kommentare|16 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Familiengeschichten:Opprinnelsen til navnet Fachenberg
Erstellt von: Terje Fachenberg am 4. Dez. 2008 10:11

Mulig opprinnelse til navnet Fachenberg kommer fra Fokkenborg Gård i Rødenes i Østfold. Småbruket ligger en km øst for Basmo Festning 1686-1746, var forlystelsessted og brennevinshandel for befestningen.

Her bodde Ane Christine Olsdatter 1866 som senere tok navnet Anna Fachenberg. Må finne ut om hun hadde søsken som førte til vår gren. Hvordan gjenoppstod navnet Fachenberg igjen, etter at Else Fachenberg, som var datter av Anna, døde?

0 Kommentare|19 mal besucht|Ganzen Artikel sehen
Besuche
0003197