Alle anzeigen  |  Alle schließen
#
Betreff
Veröffentlicht von
Aktionen
1
Searching for Sovic family details are as follows
Susanne Sovic
- Schließen
my father Tibor Geza Sovic born 13/10/1931 Slovakia, Trnavsky. Died 6/6/1991 Sydney Australia.  His father, Jozef Sovic born 19/3/1903 Leoplodov slovakia Died 11/8/1957. married Olga Butkova born 10/4/1905 Nita Slovakia. Died 1/9/1967. They had 4 sons Tibor,Ivan,Villiam,Jozef. Jozef's parents Martin Sovic Born 1873 died 1935 his wife was Anna Galkova born 1874 died 1936. If you have any information i would dearly love to hear from you.  I am unable to gather any more information as I dom not speak the language. I am unable to communicate with family still in Slovakia.

Thanks

Susanne Sovic
Australia
- Antworten
2
RE: Searching for Sovic family details are as follows
Jozef Sovič
- Schließen

Dobrý deň Susanne.

    Som najstarší syn Jozefa Soviča, staršieho brata Vášho otca Tibora. Žijem na Slovensku v meste Trnava.

Ak máte záujem rád pomôžem s otázkami ohladom našej rodiny Sovič.

                                                                                                            pozdravuje Jozef Sovič

                                                                                                                      Slovensko

Jozef Sovič
Slovenská republika
- Antworten
3
RE: Searching for Sovic family details are as follows [2]
Susanne Sovic
- Schließen

 Hello Joseph, thank you so very much for answering my request. I would be so happy if you supply me with information about our family. I have asked Ivan but i am not sure if he understood. I am so happy to hear from you. Can you tell me details of my grandparents and any other information about their names, dates of birth etc. Also great grandparents and further down the family line. I do not know very much at all. please email me  my email is siouxx@iinet.net.au I will look forward to hearing from you. Please say hello to everyone there from me. Susanne   i am using google translator, i hope you can understand.

 

 AhojJosef,ďakujem moczaodpoveďnamojužiadosť.Chcelby som byťtakšťastný,keďsamidodaťinformácieonašejrodine.PožiadalsomIvanovi,alenie somsiistý,či topochopil.Somtakšťastný,žepočujemodvás.Môžešmipovedaťpodrobnostiomoji starí rodičiaavšetky ďalšie informácieoichmená,dátumy narodeniaatď Tiežprarodičiaaďalšiedolerodu.Neviem,mocvôbec.prosím,napíštemimôjemail jesiouxx@iinet.net.auBudemsatešiťnastretnutiesVami.Prosím,povedzahojvšetkýmtamodomňa.SusanneJapoužívamGoogleTranslator,dúfam,žesimôžeterozumieť.

Susanne Sovic
Australia
- Antworten
4
<Tento komentár bol zrušený >
Pavel Gregor
Anhänge:
Klicken Sie, um die volle Größe anzuzeigen
poslat sovics 30 010119.jpg
Klicken Sie, um die volle Größe anzuzeigen
mapa 1-30 010949.jpg
5
RE: Searching for Sovic family details are as follows [2]
Susanne Sovic
- Schließen

 Ďakujem vám za vašu odpoveď.  M prekladateľ som som použil na internete. Dúfam, že chápete, čo som napísal. Môžete použiť prekladateľ odpovedať na mňa. Vďaka opäť Susanne Sovic

 

môj otec Tibor Geza Sovic narodil 13/10/1931 Slovensko, Trnavsky. Zomrel 6/6/1991 Sydney Austrália.  Jeho otec Jozef Sovic, narodený 19/3/1903 Leoplodov Slovensku zomrel 11/8/1957. ženatý Olga Butkova narodil 10/4/1905 Nita Slovensko. Zomrel 1/9/1967. Mali 4 synov Tibor, Ivan, Villiam, Jozef. Jozef rodičia Martin Sovic narodil 1873 zomreli 1935 jeho manželka bola Anna Galkova narodil 1874 zomrel roku 1936. Ak máte nejaké informácie, já bych strašně rád počuť od vás.  Som schopný zhromaždiť ďalšie informácie ako som dom hovoriť jazykom. Som schopný komunikovať s rodinou stále na Slovensku.

 

 http://webtranslation.paralink.com/

Susanne Sovic
Australia
- Antworten