Willkommen

Mijn naam Paul Alphons Dautzenberg - Van Den Berg(h)en ( s'-Heerenberg) : ik ben de Sitebeheerder van deze Website. Samen met mijn broer Frans Jozef Theodoor Dautzenberg zijn wij met deze genealogisch onderzoek gestart. Deze is gericht op de volgende families: Dautzenberg / Van Den Berg(h)en, Klaassen, Merkelbach, & Boertien. 

 © B.C. 4000                            © B.C. 1500 Tros Stamvader Koning van Troy (Troje).

DNA overeenkomst met:                                                

Muak. vrouw van Selach. zoon van Arpachsad. van Israel. (Selach. geboren op 35ste jaar zijns vaders)

1693 Jaren der Schepping                                                

2067 Voor de gew. Jaartelling                                        

B.C. 2307  /   B.C. 1874 

 

Luchtopnames Machtig Mooie Middeleeuwen bij Huis Bergh te 's-Heerenberg  

 

1260  Ritter Arnoldus Parvus von Polanen van Duivenvoorde Breitenbend

https://www.kasteelduivenvoorde.nl/nieuws/2017/04/geslaagde-opening-museumseizoen-duivenvoorde/

 

Land van den Bergh  http://www.huisbergh.nl De bekenste Graven Van Den Berg(h)en Zijn:

Wikipedia®                       

Willem III Graaf van den Bergh (’s-Heerenberg, 24 juli 1468 – Zaltbommel, 3 mei 1511) gedoopt te ’s-Heerenberg – begraven in Hedel Graaf van den Bergh. Hij was tevens rijksgraaf (LandGraaf) van het Heilig Roomse Rijk.

Hij was een zoon van Oswald I van den Bergh en Elisabeth van Meurs (1445 - 12 april 1493) de dochter van Vincent van Meurs graaf van Saarwerden(1420 - 30 april 1499) en Anna van Simmern-van Beieren (1415-1455) Willem III had vier zusters, Anna, Machteld, Walburga van der Bergh en Elisabeth.

In 1506 volgde hij zijn vader op. Hij trouwde januari 1506 te Boxmeer met Anna van Egmondt (na 1480 – Monréal bij Koblenz 4 september 1517) begraven te Monréal. Zij was de dochter van Willem van Egmondt en Margriet van Bosmeer. Bij zijn dood in 1511 liet hij een driejarige zoon na. Na twee voogdijschappen volgde deze zoon, Oswald II van den Bergh hem op.

Het Land van den Bergh , dat oorspronkelijke gebied van de Heren (sinds 1486 graven) van den Bergh vormde , had enigszins andere grenzen dan de latere gemeente Bergh. De kern was het Huis Bergh waar de zetel van de Heer placht te zijn, en bij welke muren het stadje 's-Heerenberg zich ontwikkeld heeft. De 8e september 1379 werd door Willem, heer van Bergh, een stadsrecht verleend, ten gevolge waarvan dit gebied een eigen bestuur kreeg, en afgescheiden werd van het buiten de stad gelegen gedeelte van het land van den Bergh dat voortaan bekend was als het landdrostambt. In dit laatste oefende de landdrost als ambtenaar van de heer het gezag uit. Voor criminele justitie bleef hij echter ook in de stad fungeren.

De oudst bekende heer Van den Bergh was Constantinus de Melegarde die zich tussen 1100 en 1125 in deze streek vestigde. Hij bouwde hier een burcht en noemde hem Montferrand. Daarna noemde hij zich Constantinus de Monte. De heren resideerden aanvankelijk op Montferland, maar stichtten in 1240 het Huis Bergh op zijn huidige locatie. De tak van Constantinus stierf in 1416 uit en werd opgevolgd door de heren Van der Leck. Oswald I van den Bergh verwierf in 1486 de graventitel.

Met Oswald III van den Bergh stierf het huis Van der Leck in mannelijke lijn uit. Via zijn dochter Maria Clara, die was gehuwd met vorst Maximiliaan van Hohenzollern-Sigmaringen, ging het Land van den Bergh over op het huis Hohenzollern-Sigmaringen. Zij stond haar rechten af aan haar kleinzoon Frans Willem, die daarmee het nieuwe geslacht Hohenzollern-Bergh stichtte. Hij werd in 1737 opgevolgd door zijn zoon Johan Baptist (de dolle graaf). Daar deze echter kinderloos bleef kwam Bergh na zijn dood weer in het bezit van de hoofdtak Hohenzollern-Sigmaringen, die zich verder weinig met Bergh bemoeide.

Bergh kwam na de afschaffing van de heerlijke rechten in 1795 bij Gelderland, maar werd na de Franse tijd hersteld. Willem August van Hohenzollern verkocht het in 1912 aan de Enschedese industrieel Jan Herman van Heek.Willem IV (1537-1586) en zijn zoons Herman (1558-1611), Frederik (1559-1618) en Hendrik (1573-1638).

Tot de bezittingen van de Graven Van den Bergh behoorde sinds 1486 ook een deel van Wisch.

Sinds 1385 was de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit TerborgSilvolde en Varsseveld, het bezit van twee verschillende takken van het geslacht Wisch. Zij hadden echter het grondgebied niet formeel verdeeld en oefenden gezamenlijke de heerlijke rechten uit. Elke tak had een eigen kasteel bij Terborg.

De splitsing van Wisch tussen twee families ontstond pas in 1486 toen Hendrik, heer van Homoet en Wisch (overleden in 1513), door schulden gedwongen werd zijn bezittingen te verkopen. Oswald I van den Bergh kocht toen Hendricks deel van Wisch, waarmee Berghs Wisch ontstond. Aangezien er formeel geen splitsing bestond, moest Oswald Wisch besturen samen met de heer uit de andere tak, Johan van Wisch (1466-1517). De samenwerking verliep stroef, en de geschillen werden pas in 1495 bijgelegd. Niet toevallig werd in dat zelfde jaar het huwelijk gesloten tussen Johans enige zoon Hendrik en Oswalds jongste dochter Walburg.

Deze Hendrik van Wisch overleed in 1514, vóór zijn vader Johan, die in 1517 overleed. Zodoende werd Johan opgevolgd door zijn kleinzoon Joachim, die tevens de kleinzoon was van Oswald van den Bergh. De eerste twee jaren nam Joachims moeder Walburg van den Bergh de voogdij waar.

Tussen Oswalds opvolgers (Willem III en Oswald II) en Joachim ontstonden grote geschillen, die bij het overlijden van Joachim in 1541 nog niet bijgelegd waren. De onenigheid was in 1528 zo hoog opgelopen, dat Joachim het Berghse kasteel bij Terborg liet plunderen en verwoesten. De hertog van Gelre stuurde zelfs een leger om Joachim tot bedaren te brengen. Dit lukte niet erg, want in 1531 werd Terborg belegerd door Maarten van Rossem, maarschalk van Gelre.

Hoewel er ook later altijd twistpunten zijn gebleven, hebben de graven van Bergh na het overlijden van Joachim in redelijke rust hun rechten in Wisch kunnen uitoefenen. In de loop van de negentiende eeuw werden de Berghse bezittingen aldaar stap voor stap aan verkocht, zodat er uiteindelijk alleen rechten overbleven bij het beheer van de Armenkorf van Terborg en het gasthuis in Silvolde.

home2.jpg

 

© Koning Ratherius (Rathaerius) der Franken, Ratificeerde een verdrag met de Germanen en Saksen. Volgens een oude legende bouwde hij in in 90 A.D. Rotterdam en werd daar begraven

PaulAlphonsD'autzenbergvandenBerghen Koppy link zoek in "Google"

 

Dank voor uw bezoek!

 

Familien-Nachrichten
Gestern
Paul Alphons Dautzenberg hat Unbekannt van Limburg auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat Unbekannt auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat © Merovingian Piast Dynastie Catharina der Merovingen van den Bergh(en van Durbuy, Burggravin van Zeeland; Vrouwe van Borselen en Teilingen (© de Merode van den Berg-Zeeland Voorne) auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat Isabella (Isabeau) der Merovingen van den Bergh(en van Limburg (van Luxemburg) de Brienne (de Grandpré Seigneur de Picquigny) auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat © Merovingian Dynasty Boleslaw III. van Polen Huis Piast und Unbekannt van Limburg zum Stammbaum hinzugefügt: site227199391-tree65-20190119 (1).
Paul Alphons Dautzenberg hat die Details für Judyta Wrymouth of Poland (Piast) (Von Brandenburg) , © Prins Piast Dynastie Miezko III. Mieszko "Stary der alte" Wrymouth Mieszkówna Sobeslav of Greater Poland, Herzog Landgraf von Mähren en Bohemia , © © Merovingian Dynasty Wladyslav II. of Poland, Silesia, High Duke of Poland, Duke of Silesia , Zbyslawa Poland und 101 weitere Person(en) im Stammbaum site227199391-tree65-20190119 (1) aktualisiert.
Mrz. 18, 2019
Paul Alphons Dautzenberg hat Theodora Gertrude Maria von Kettler (de Croÿ) , Unbekannt de Croÿ , Eustache de Croÿ Croy , Catherine Françoise de Croÿ (Dau D'Austrasie D'Autz en Berg-Kent Mercia van Lotharingen Nassau-Hadamar-Usingen) und 1 andere Person(en) zum Stammbaum hinzugefügt: site227199391-tree65-20190119 (1).
Paul Alphons Dautzenberg hat die Details für Dirk III Flamens "de Rossige" van Wassenberg , N.N. Gerhardsdr. van Heinberg , Graaf Hendrik van Wassenberg, von Wassenberg (Wassenburg) (van Gelre) , Salome van Gueldre Geldern countess und 251 weitere Person(en) im Stammbaum site227199391-tree65-20190119 (1) aktualisiert.
Paul Alphons Dautzenberg hat Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg (geboren Askanier), Herzog, Herzog auf 2 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat die Details für Heinrich III "Arentz" von Sachsen-Lauenburg (geboren Askanier), Erzbischof von Hamburg-Bremen, Bischof von Osnabrück und Paderb, Erzbischof von Hamburg-Bremen, Bischof von Osnabrück und Paderb im Stammbaum site227199391-tree65-20190119 (1) aktualisiert.
Paul Alphons Dautzenberg hat Heinrich III "Arentz" von Sachsen-Lauenburg (geboren Askanier), Erzbischof von Hamburg-Bremen, Bischof von Osnabrück und Paderb, Erzbischof von Hamburg-Bremen, Bischof von Osnabrück und Paderb auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat Albrecht, von Sachsen-Lauenburg, Prinz auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat Sybille Wettin, Albertiner, Herzogin zu Sachsen-Lauenburg (von Sachsen) auf 1 Fotos markiert
 
Paul Alphons Dautzenberg hat Ursula Askanier, Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg-Dannenberg (von Sachsen-Lauenburg) auf 1 Fotos markiert
 
Mrz. 13, 2019
Paul Alphons Dautzenberg hat die Details für Ermesinde der Merovingen van den Bergh(en) van Limburg, Graaf van Durbuy Luxembourg Valkenburg (de Fauquemont) (de Blankenheim) , Gravin Mathildis Dau D'Austrasie D'Autz en Berg-Kent van Gulik, Gravin van Loon-Chiny (van Rieneck-Loon) , Ermesinde van Luxembourg (van Wassenberg) , © Merovingian Piast Dynastie Drutwin I. D'Austrasie D'Autz en Berg-Kent Mercia van Namen van Lotharingen de Franken von Laurenburg-Nassau, Graaf van Kunigesseundra und 28 weitere Person(en) im Stammbaum site227199391-tree65-20190119 (1) aktualisiert.
  Ältere Nachrichten ansehen
Artikel
Es gibt gerade keine Neuigkeiten
Besuche
0006538